top of page
datacore_logo.png
 • Beyaz LinkedIn Simge
 • Beyaz YouTube Simgesi
 • Beyaz Instagram Simge
TRAJANPROBOLD.png

Güçlü Temelden,

Güvenilir Yönetim.

Favicon.png

Kurumsal katma değer ile üst seviye kesintisiz hizmet sunulurken, altyapıların risksiz yönetilmesi ve ilk günden büyük yatırımlar yapmak yerine aylık ödemeler ile operasyonel kaynakların doğru kullanılması sağlanır.

Yönetilen Yedekleme Hizmeti

Yönetilen Felaket Kurtarma Hizmeti

Yönetilen Arşiv Hizmeti 

Datacore Bilgi Sistemleri'nin Yönetilen Hizmetlere Bakışı

Türkiye'nin lider akıllı veri yönetimi firması olan DATACORE Bilgi Sistemleri “Akıllı Veri Yönetimi” konsepti çerçevesinde sunucudan ağ yapılarına kadar her türlü ortamdaki verinin güvenli ve sürekli şekilde korunmasını ve çalışmasını sağlayan entegre çözümler sunar. 24 yıl boyunca sahip olduğu bilgiyi ve deneyimi "Yönetilen Hizmetler"e aktararak, bu alanda Türkiye’nin önde gelen birçok kurumsal firmasına güvenilir hizmet vermeye devam etmektedir.

Datacore Bilgi Sistemleri sunduğu Yönetilebilir Hizmetleri , Yönetilen Yedekleme Hizmeti (Back-up As a Services),

Yönetilen Felaket Kurtarma (DR As a Services), Yönetilen Arşiv (Archive As a Services) olmak üzere üç ana başlık altında toplamıştır.

Datacore çalışanlarının yaklaşık %80’inin teknik personeli olduğunu düşünürsek, özel olarak kurulan monitörleme merkezinde, alanında uzman mühendis kadrosu denetimi altında hem monitörleme hem de yönetim anlamında maksimum güvenlik ile hizmetlerinin sunulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Datacore Bilgi Sistemleri Yönetilen Hizmet verdiği firmaların bilgi teknolojileri maliyetlerini, finansal yüklerini ve operasyonel maliyetlerini azaltırken güvenliğini de arttırarak bilgi teknolojileri ekiplerine yöneten yerine denetleyen olma avantajı kazandırmaktadır.

Yönetilen Yedekleme Hizmeti’ni ele alacak olursak, kurumlarla yapılan görüşmelerde alınan bilgilerde çoğunlukla yedekleme ve yedekten geri dönüş sürelerinin uzunluğu, güvenlik altına alınan verilerin güvenli olup olmadığı, gelişen teknolojide ihtiyaçlara göre güncel bir yapı olup olmaması gibi kaygılar ön plana çıkıyor. Ayrıca ilk günden yapılan yüklü ödemeler, personel sirkülasyonunda yaşanan zaman kayıpları gibi kurumu etkileyen ve operasyonel kaynakları zorlayan negatif durumlar da söz konusu.

Yönetilen Yedekleme Hizmeti kapsamında; 7x24 365 gün monitörleme ve yönetim yapılmaktadır. Performans ve başarım değerlerinin anlık kontrolü yapılırken, kesintisiz çalışan yapılar ile üst seviye koruma sağlanır. Danışmanlık ve iyileştirme hizmetleri kapsamında, doğrulama testleri de düzenli olarak yapılır. Özel ekip ile kesintisiz iş akışı sağlanır ve detaylı raporlama ile sistem performans ve istatistiklerin tarafınıza iletilir.

Yönetilen Hizmetler’de sözleşmeler de çok büyük önem taşımaktadır. Daha önceden hazırlanmış bir kaç örnek üzerinden geçerek düşünülmeden parça parça yazılmış bir sözleşme bu hizmetler için büyük tehlike içermektedir ve bu alandaki sözleşmeler farklıdır.

Her iki tarafın anlaşma süresince yaşayacağı öngörülen veya öngörülmeyen tüm olasılıkların yazılması, tecrübe ile mümkündür. İlk günden konuşulan, ihtiyaçların doğru algılanıp yazıldığı, tüm taleplerin de olduğu kapsamlı bir sözleşme olması gerekmektedir.

Yönetilen Hizmetler kararını vermek zor bir karar olsa da, bu kararı verip Datacore’u tercih eden kurumsal müşterilerimizin ortak söylemi; Rutin işlerin riskini devredip yaşanan güven hissi ve operasyonel kaynakların kullanımı ile kurum’a sağlanan faydadan duyulan memnuniyet olması bizi daha da güçlendiriyor!

Favicon.png
2 kopya.png
veribasligi.png
1.png
Ekran Resmi 2024-02-28 11.41.52.png
2.png

Yeni iş yaşamı ile riskler azalıyor!

Kurumlar Yönetilen Hizmetleri tercih ediyor.

58d7cdad5ccacf0272e82d94.png
58d7cdad5ccacf0272e82d94.png

Yönetilen Hizmet ile çok daha güvenli bir çalışma modeline geçer, öngörülen maliyetler ile riskleri azaltırsınız.

Yönetilen Hizmetler Nedir?

Kurumların ilk günden büyük yatırımlar yapmak yerine aylık ödemeler ile operasyonel kaynakların doğru kullanılması sağlanırken, üst seviye güvenli, sistemli bir çalışma yapısı içinde aşağıdaki hizmetler sunulur.

 • 7x24 365 gün izleme

 • 7x24 365 gün başarı değerlerinin anlık kontrolü.

 • Profesyonel bir ekip ile yapıların kesintisiz çalışmasının sağlanması

 • Üst seviyede koruma

 • Detaylı Raporlama ile sistem performans ve başarım istatistiklerinin sağlanması

 • Doğrulama Testleri

 • SAP uygulaması ile özel müşteri hizmetleri takibi

TRAJANPROBOLD.png

Yönetilen Yedekleme

Hizmeti 

yedekleme.png
felaket.png

Yönetilen Felaket Kurtarma

Hizmeti 

favicon_datacore.png
arsiv.png

#RiskleriDevrettim

Yönetilen Arşiv 

Hizmeti 

toplu teknik fotosu_edited_edited.png
TRAJANPROBOLD.png

Datacore Yönetilen Hizmetler ile; 
Verileriniz Özel Monitörleme Merkezinde 7x24 Güvende

Favicon.png

7x24x365 gün izleme | 7x24x365 gün başarım değerlerinin anlık kontrolü | Üst seviye koruma
Profesyonel bir ekip ile yapıların kesintisiz çalışmasının sağlanması | Detaylı raporlama ile sistem performans ve başarım istatistiklerinin sağlanması | Doğrulama testleri | SAP uygulaması ile özel müşteri hizmetleri takibi

bilgi
Favicon.png

Neden Yönetilen Hizmetler?

Günümüzde verileri yönetmek her ölçekteki işletmenin en önemli ve en karmaşık BT zorluklarından biri haline geldi.

 • Yedekleme ve yedekten geri dönüş sürelerinin uzunluğu

 • Güvenlik altına alınan verilerin gerçekte ne kadar güvenli olduğu

 • Alt yapıların gelişen ihtiyaçlara göre güncel olup-olmadığı

Favicon.png
Favicon.png

Sizler de bu kaygıları taşımıyor musunuz?
Ayrıca felaket gibi beklenmedik durumlar da var. Felaket demişken, Virüsler, Sel baskınları, Deprem, Yangın ve Terör saldırıları. Bir felaket ile karşılaştığınızda, yani o kötü gün geldiğinde yedekten geri dönebilecek misiniz?

Dünya değişiyor. Doğru alt yapıyı kuran firmalar, aynı zamanda Yönetilen Hizmetler’e geçerek, Risklerini Devredip, Büyümeyi seçiyorlar.

1-İlk günden yaptığınız toplu ödemeler, bütçeleri etkileyen anlık ve planlanmayan harcamalar sizlere idari zorluklar yaşatıyor.

2-Uzman personellerin sürekliliğini sağlayamıyorsunuz . Bu durumda oluşan eleman sıkıntısı, yerine başlayan personelin adaptasyon süreci, kurumunuzu ciddi şekilde etkiliyor.

2-Üstelik uzman olarak aldığınız kişinin bilgili ve doğru kişi olup olmadığınıdan kolay kolay emin olamıyorsunuz.

3-Altyapı dizaynınız geleceğin ihtiyaçlarını karşılacayak performansa sahip mi? Kaygılısınız.

4-Bakım hizmetlerinizde elinizde sözleşme olsa da yaşanan karmaşalar sizi yoruyor.

5-Detaylı raporlamalar ile sistemi her anlamda gözlemleyemiyorsunuz.

6-Kurumlardaki bütçeler gittikçe daralıp, BT ihtiyaçları ve gereksinimleri artarken; daha az kadro ile daha verimli ve üretken çalışarak aynı zamanda yedekleme, arşiv ve felaket kurtarma gibi rutin işleri devretmeyi artık düşünmelisiniz.

Sizce de zamanı gelmedi mi?


Datacore’un sağlamış olduğu Yönetilen Hizmetler ile kurumsal katma değerli üst seviye hizmet sunulurken, altyapıların risksiz yönetilmesi ve ilk günden büyük yatırımlar yapmak yerine aylık ödemeler ile operasyonel kaynakların doğru kullanılması sağlanır.

TRAJANPROBOLD.png

Yönetilen hizmetler tercihinin avantajları;


Günümüzde Firmalar operasyonel iş kaynaklarını daha verimli kullanabilmek için hizmet alımını tercih ediyor.

sayfa201.png

BT Maliyetlerinizi Kontrol Altına Alın

İlk günden anlaşılan hizmetlendirme yaklaşımı, baştan planlanmış öngörülebilen bütçeler ile size iletilir ve siz ne kadar harcama yapacağınızı bilir, kullandıkça ödersiniz.

Finansal Yükü Azaltınız

Yönetilen hizmetler ile ilk günden büyük yatırımlar ve ödemeler yapmak yerine aylık ödemeler ile kurumunuzun finansal yükünü azaltabilirsiniz.

sayfa202.png
sayfa203.png

Operasyonel Maliyetlerinizi Azaltın

BT operasyonlarında işe alım ve eğitim aşamalarını beklemek hem zaman alır hem de maliyeti yüksek olur. Beklentilerinizin karşılanması da yeni bir süreç demektir. Yönetilen hizmetler ile operasyonel kaynakların doğru kullanımı sağlanır. Değerli çalışan kaynağınızın en çok ihtiyaç duyduğunuz yere odaklanmasını sağlar.

Güvenliği Arttırın

Mevcut ortamınızda verilerinizin güvende olduğundan emin misiniz? Yönetilen Hizmetler sistemi amacı gereği güvenlik üzerine kuruludur. Verilerinizin çoğu zaman kurumunuzda elde edebileceğiniz güvenlik düzeyinden çok daha iyi şekilde güvence altına alınmasını sağlamak için tasarlanmış bir sistemle çalışır..

sayfa204.png
sayfa205.png

Yöneten Değil, Denetleyen Olun

Mevcut yedekleme ve felaket kurtarma ortamınızda tüm operasyon kesintisiz çalışıyor mu? Cevabınız evet ise; ne kadar performanslı çalıştığını her gün gözlemliyor ve anlık rapor alabiliyor musunuz? Yönetilen Hizmetler ile 7x24 365 gün izleme ve başarı değerlerinin anlık kontrolü, profesyonel bir ekip ile yapıların kesintisiz çalışmasının sağlanması, üst seviyede koruma, detaylı raporlama ile sistem performans ve başarım istatistiklerinin sağlanması, doğrulama testleri, SAP uygulaması ile özel müşteri hizmetleri takibi sağlanır ve düzenli olarak sizinle paylaşılır.

favicon_datacore.png
TRAJANPROBOLD.png

Yönetilen Hizmetler ile 

Riski Devret ve Büyü!

Çok izlendi, çok beğenildi. 
24 yıllık tecrübe ile Yönetilen Hizmetler 

favicon_datacore.png

Arkas Holding & Datacore Yönetilen Hizmetler Başarı Hikayesi Kısa Filmi

favicon_datacore.png

Çok sevilen Başarı Hikayeleri Kısa Filmlerimize bir yenisini daha ekledik!

favicon_datacore.png

Garanti BBVA I Commvault I Datacore

Başarı ve Memnuniyetin Hikayesi

favicon_datacore.png

Allianz Türkiye I Commvault –Datacore

Başarı ve Memnuniyetin Hikayesi

favicon_datacore.png

Veri Evrenimize Işınlanın! Yoğun ilgiyle tercih edilen Yönetilen Bulut HizmetleriDatacore Güvencesi ile Sizi Bekliyor!

favicon_datacore.png

3 Farklı Veri merkeziyle Kesintisiz İş Sürekliliği 

favicon_datacore.png

Vizyonla Gelen Liderlik Etkinliği v2 | Backup Talents

favicon_datacore.png

Yönetilen Hizmetlerle Riski Devret ve Büyü!

Datacosmos_Logo-01.png

Senin Evrenin

Güçlü, Entegre 

ve Yönetilebilir Olsun

favicon_datacore.png

Verilerinizi güvenle veri merkezimizde

yönetiyor, rutin işlerinizin riskini  devralıyor, operasyonel iş kaynaklarınızı daha verimli 

kullanmanızı sağlıyoruz.

Kurumların değerli verilerini güvenle, Dünya Devi Equinix’te bulunan veri merkezimizde yönetiyor, rutin işlerinizin riskini devralıyor, operasyonel iş kaynaklarınızı daha verimli kullanmanızı sağlıyoruz.

WhatsApp_Image_2020-02-14_at_10.34.04.jp
1.png
2.png
WhatsApp_Image_2020-02-14_at_10.34.22.jp
datacore_logo.png
500px-Equinix.svg.png
Datacosmos_Logo-01.png

Datacore Cloud Company - Datacosmos

Datacosmos is an affiliate of Datacore which has been the leader in the field of Enterprise Data Management since year 2000 in Turkey. Datacosmos offers a high level of cloud-based managed services for Backup, Archiving and Disaster Recovery for Large Enterprise Accounts, with extensive knowledge and experienced engineers accumulated over the years. From advanced design, implementation, support services and on premise managed services to cloud based managed services and strong relationship with leading vendors, we provide end to end IT managed services to make your company successful.

Adsız.png
Datacosmos_Logo-01.png
unnamed.jpg

Kalite Politikamız


DATACORE Bilgi Sistemleri, tüm süreçlerini sahip olduğu TSE, ISO 9001:2008, TS ISO/IEC 27001:2013 ve ISO/IEC 20000:2011 kalite standartları paralelinde işletir. Bu standartlara bağlı olarak müşterisinin ihtiyaçları ile en iyi örtüşen en hızlı, en kaliteli ve ihtiyaçlarına en uygun çözüm ve ürün paketlerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Bu sayede hizmetlerindeki verimliliği sürekli kılarak müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmayı amaçlar. Ulaştığı noktayı her zaman bir adım daha ileri götürebilecek bir süreç sistemi ile çalışır.

bottom of page